Phương thức thanh toán

I. THANH TOÁN BẰNG TIỀN MẶT

1. Thanh toán trực tiếp tại cửa hàng

Quý khách thanh toán trực tiếp ở quầy giao dịch tại các cửa hàng của chúng tôi:

2. Thanh toán tại điểm giao hàng

– Thanh toán cho nhân viên giao hàng của chúng tôi; Thanh toán COD cho bên thứ 3 (bên giao hàng, đơn vị CPN…), trong trường hợp thuê bên thứ 3 vận chuyển hàng hóa.

II. THANH TOÁN BẰNG CHUYỂN KHOẢN

–  Quý khách hàng thực hiện việc chuyển khoản qua ngân hàng tổng số tiền mua hàng, cước vận chuyển (nếu có) vào tài khoản của Cửa hàng điện nước Trung Nam (ghi rõ nội dung nộp tiền là thanh toán tiền mua hàng (Tên hàng/ số lượng)… cho Cửa hàng điện nước Trung Nam).

–  Quý khách chuyển tiền cho chúng tôi vào tài khoản sau đây:

DANH SÁCH CÁC TÀI KHOẢN

Tên tài khoản: Trần Anh Tuấn

  1. Số tài khoản 0983311381 tại ngân hàng TMCP Quân Đội MB Bank
  2. Số tài khoản 0011003648574 tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank – CN Sở giao dịch