Át đen bình nóng lạnh, điều hòa 15A, 20A, 30A, 40A Panasonic

65.000