Bát sen mặt nhựa trắng, mạ crom chống va đập tốt, bát sen rẻ dùng phòng trọ, dùng tốt cả nước mạnh nước yếu

50.000