Bát sen nhựa mạ crom, bát sen rẻ dùng phòng trọ, dùng tốt cả nước mạnh nước yếu

30.000