Bát sen tăng áp cánh quạt, có nút bật tắt nước tại tay cầm, đầu quay 360 độ

65.000