Cầu nối điện góc 48V của thanh ray nam châm Cnole

Giá: 150.000 Giá: 110.000

Giá: 150.000 Giá: 110.000

Nối mạch điện giữa 2 ray nam châm vuông góc

Kích thước: 95x16x95mm