Công tắc bình nóng lạnh 2 cực 20A cỡ M Zencelo A Schneider

Giá: 313.500 Giá: 204.000

Giá: 313.500 Giá: 204.000

Có 2 màu: trắng và cafe