Dây đôi dẹt Trần Phú 2×1.5mm VCm

10.569

  • Giá bán nguyên cuộn 100m
  • Đơn giá theo mét