Dây đôi dẹt Trần Phú 2×2.5mm VCm

17.394

  • Giá bán nguyên cuộn 100m
  • Đơn giá theo mét