Đèn tường trang trí 942

165.000

Sản phẩm được ứng dụng trong trang trí và chiếu sáng