Đèn tường trang trí C157

210.000

Sản phẩm được ứng dụng trong trang trí và chiếu sáng