Hạt công tắc 1 chiều, hạt tròn S18 Sino Vanlock

9.000