KHỚP NỐI 3 THANH RAY CHỮ T

64.000 36.500

64.000 36.500

Có 2 màu đen hoặc trắng