Khớp nối thẳng 2 thanh ray Kingled

42.000 24.000

42.000 24.000

Có 2 màu trắng hoặc đen