Nối góc vuông thanh ray nam châm âm trần Cnole

130.000

Khớp nối định hình thanh ray, nối 2 thanh ray theo hình góc vuông

Kích thước 80x80mm