Quạt cây điện cơ thông nhất có điều khiển XMS 400

690.000