Quạt Trần 5 Cánh Điện Cơ Thống Nhất Vinawind, Có Điều Khiển QT 1500X Cánh Nhôm

2.350.000