Thanh ray cho đèn rọi Kingled

Giá: 143.000 Giá: 81.000

Giá: 143.000 Giá: 81.000

Thanh ray đèn rọi ray

Có các kích thước: 1m, 1.5m và 2m

Có 2 màu: đen và trắng