Vòi nước tay gạt đồng mạ crom Ana Thái Lan, ren nhựa 21(15)

90.000