Cầu nối thẳng 48V của thanh ray nam châm Cnole

Giá: 150.000 Giá: 110.000

Giá: 150.000 Giá: 110.000

Nối thẳng thanh ray nam châm  là phụ kiện của hệ đèn ray nam châm dùng kết nối các thanh ray

Nối mạch điện giữa 2 ray nam châm thẳng hàng

Kích thước: 145*16*19mm