Phễu ga thoát sàn thân đồng ngăn mùi dạng lò so

170.000

Ga 110/ 90: 210k

Ga 76/ 60: 170k