Dây Cấp Nước Máy Giặt 1.5M nhựa cho máy giặt cửa đứng

60.000