Đèn tường gỗ phòng thờ 107

160.000

Đèn trang trí được ứng dụng chiếu sáng trong phòng thờ