Đèn tường mạ đồng ngoài trời B6046

640.000

Sản phẩm được ứng dụng trong trang trí và chiếu sáng