Đèn tường trang trí giả gỗ 7754/1

320.000

Sản phẩm được ứng dụng trong trang trí và chiếu sáng