Phễu ga thoát sàn thân đồng ngăn mùi dạng lò so, mặt inox 304 hình quả táo

140.000

Ga 110/ 90: 180k

Ga 76/ 60: 140k