Phích cắm siêu chịu tải Sopoka thân hẹp chân phi 5mm P3000w TH

15.000