Quạt trần đảo cánh 400 – ĐB – Điều khiển từ xa VINAWIND

550.000