Vòi nhựa thái, vòi gạt 2 chiều 180 độ, ren 21 nhựa 15 kẽm

20.000