Băng dính điện, màu đen, đỏ, vàng, xanh; băng dính cách điện chuyên dụng

Giá: 5.000

Giá: 5.000