Dây đôi dẹt Trần Phú 2x1mm VCm

7.691

  • Giá bán nguyên cuộn 100m
  • Đơn giá theo mét