KHỚP NỐI 2 THANH RAY CHỮ L

42.000 24.000

42.000 24.000

Khớp nối vuông góc cho thanh ray

Có 2 màu trắng và đen