Quạt thông gió, quạt tản nhiệt sắt nhỏ kích thước 12x12x3.8cm

90.000