Quạt treo tường DCTN vinawind có điều khiển QTT400X-HD

520.000