Cầu dao / Aptomat tự động Schneider Electric MCB Easy9 4.5kA 1P 230V

60.000

Cầu dao tự động giúp bảo vệ chống dòng quá tải và ngắn mạch