Cầu dao / Aptomat tự động Schneider Electric MCB Easy9 4.5kA 2P 230V

165.000

Cầu dao tự động giúp bảo vệ chống dòng quá tải và ngắn mạch

Aptomat 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A: Giá 165k

Aptomat 50A, 63A: Giá 270k