Dây đơn trần phú 1×6.0mm, cuộn 100m

18.369

  • Dây có 3 màu: xanh, đỏ hoặc vàng và 1 màu tiếp địa
  • 1 cuộn dài 100m
  • Giá bán nguyên cuộn