Đèn trụ nhôm ngoài trời loại 1 đầu to 514

240.000

Sản phẩm được ứng dụng trong trang trí và chiếu sáng