Quạt thông gió âm trần ngang Grineu Get 10-12-1 (lỗ khoét 20x20cm), GET 20-22-1 (lỗ khoét 25×25)

Giá: 330.000

Giá: 330.000

Quạt hút trần ngang Grineu

  • Mã sản phẩm Get 10-12-1 / Get 20-22-1