Quạt thông gió âm trần Grineu Get 10-12-1 (lỗ khoét 20x20cm), GET 20-22-1 (lỗ khoét 25×25)

320.000