Quạt thông gió gắn tường Grineu lỗ khoét 20x20cm, 25x25cm, 30x30cm ( GEB15B2; GEB20B2; GEB25B2)

Giá: 250.000

Giá: 250.000

Mã sản phẩm: GEB15B2 / GEB20B2 / GEB25B2