Quạt thông gió gắn tường Grineu lỗ khoét 20x20cm, 25x25cm, 30x30cm ( GEB15B2; GEB20B2; GEB25B2)

240.000